סה"כ 12 ירחונים + ירחון נוסף חינם!

המחיר משקף הנחה גבוהה מ 10% בהשוואה למחיר ירחון בודד + ירחון נוסף חינם!