12 ירחונים + ירחון נוסף חינם!

 

במקרה של בקשה להפסקת המינוי יחושב גובה ההחזר באופן הבא:

התשלום אותו שילם הלקוח בהפחתת

  1. שווי ירחון בודד, כפי שמופיע באתר, כפול מספר הפעמים שנשלח ללקוח
  2. דמי טיפול בסך 29.9 ש"ח