סה"כ 18 ירחונים + 3 ירחונים נוספים חינם!

המחיר משקף הנחה גבוהה מ 10% בהשוואה למחיר ירחון בודד + 3 ירחונים נוספים חינם!