שלמו 44.90 ש"ח עבור ירחון אחד. ללא כל התחייבות נוספת מצדכם