שלמו 50 ש"ח עבור ירחון אחד. ללא כל התחייבות נוספת מצדכם.