צוות גליליאו צעיר בודק כל המצאה או פתרון חידה שנשלח. שמות הזוכים מתפרסמים בירחון המודפס בלבד.
לרשותכם שתי אפשרויות שליחה:

  • לתיבת הדואר שלנו: אל מערכת גליליאו צעיר, ת”ד 16025 נתניה, מיקוד 4206001

  • לדואר האלקטרוני שלנו: באמצעות הטופס בדף זה